Stichting Gelijkspanning Wereldwijd

 

Stichting Gelijkspanning streeft wereldwijd naar een duurzamere wereld, waarin met veel meer beleid wordt omgegaan met energie. Daarbij gaat het niet alleen om minder verbruiken van fossiele brandstoffen, maar ook om het beter en efficiënter omgaan met beschikbare grondstoffen voor componenten. Gebruikmaken van gelijkspanning zal ook betekenen, dat duurzame bronnen, dus wind- en zonne-energie efficiënter en dus rendabeler worden.

 

Gelijkspanning is hét instrument om dit streven werkelijkheid te maken. Stichting Gelijkspanning is een onafhankelijke stichting, met als doelstelling het bevorderen van (het toepassen van) gelijkspanning in de breedste zin. Daarvoor worden diverse projecten op het gebied van gelijkspanning geïnitieerd, vindt afstemming plaats en wordt kennisontwikkeling aan het hoger en universitair onderwijs gestimuleerd. In deze projecten zullen vele innovaties gaan plaatsvinden, omdat gelijkspanning een ‘vergeten’ onderwerp is. Via onderwijs en kennisinstellingen wordt ook gezorgd voor veiligheid door gezamenlijk te werken aan nieuwe normen. De Stichting heeft hiervoor een eigen beleidsplan opgesteld.

DC News & Updates

Aanmelden of afmelden

captcha 

DC Boek: Groot Gelijk

Volg DC Foundation

FacebookLinkedInTwitter