Gelijkspanningsnet in de Haarlemmermeer DC=DeCent

 

Ter inleiding

Onder penvoerderschap van de Stichting Gelijkspanning is dit Masterplan Gelijkspanning Haarlemmermeer tot stand gekomen. Voorafgaand en tijdens het schrijven is overleg geweest met betrokken vertegenwoordigers van de gemeente Haarlemmermeer, van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van Siemens, van het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland, van Direct Current BV, van Magneto Special Anodes BV en van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Nog vele gesprekken zullen volgen want het gebied van de Haarlemmermeer bevat meer belangrijke partijen die voor de realisatie van het masterplan van groot belang zijn. Een duurzame, betrouwbare en evenwichtige energievoorziening die past bij deze tijd is in wezen in ieders belang. Onze verwachting is dan ook dat het aantal logo's dat prijkt op de voorkant van dit masterplan nog uitgebreid zal kunnen worden.

 

Innovatieregio Haarlemmermeer

In 2014 beschikt de gemeente Haarlemmermeer over het allereerste innovatieve gelijkspanningsnetwerk van Europa. Dit netwerk is 'the smartest grid onder de smart grids', het vormt het meest betrouwbare, duurzame en efficiëntste energienet denkbaar. Bijzonder is dat het is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten. Partijen hebben samen geïnvesteerd in innovatie en duurzaamheid en samen beheren ze nu dit unieke project.

 

Het MVDC gelijkspanningsnetwerk is in vele opzichten uniek. Zo wordt het ondermeer gevoed door lokaal opgewekte duurzame energie afkomstig van zon-PV projecten en windparken in de regio. De gemeente Haarlemmermeer, Schiphol en de tuinders, leveren gezamenlijk energie en zijn tegelijkertijd afnemer.

 

Het beheer van het netwerk is in handen van alle partijen samen. Ze vormen een Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gelijkspanning, het GEG. Dit bedrijf regelt de energiebalans - toevoer, opslag en verbruik van energie - van het gebied vanuit de duurzame projecten, het landelijk energienet en ordent de flexibele energievraag van alle betrokken partijen.

 

Met het MVDC gelijkspanningsnetwerk wordt elektrisch rijden van en naar Schiphol echt mogelijk, worden vliegtuigen milieuvriendelijk op spanning gehouden, leveren tuinders naast duurzaam gekweekte producten ook energie af en krijgt het datacenter er een betrouwbaarheidsfactor bij.

 

Innovatieregio Haarlemmermeer is een voorbeeld voor andere regio's en agglomeraties met groene en innovatieve ambities. Stuk voor stuk willen ze lokaal duurzaam opgewekte energie efficiënt gebruiken. Groene energieopwekking, lokale energieopslag, betrouwbaar energietransport, duurzame kassen, de schoonste luchthaven ter wereld, elektrisch rijden en stabiel dataverkeer. In de Haarlemmermeer gebeurt het!

 

Partners

DC News & Updates

Aanmelden of afmelden

captcha 

Volg DC Foundation

FacebookLinkedInTwitter