Formele Doelstelling Conform Statuten

 

De stichting heeft ten doel, de behartiging van het algemeen belang als:

 

  • het bevorderen van een elektriciteitsnet op basis van gelijkspanning binnen het Nederlandse elektriciteitsnet;
  • het harmoniseren van initiatieven casu quo projecten op het gebied van gelijkspanning om zo te komen tot een uniform landelijk beleid;
  • het bevorderen van een landelijk georganiseerd distributiesysteem van elektriciteit op basis van gelijkspanning;
  • het bewaken van het imago van "gelijkspanning";
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  • de stichting beoogt niet het maken van winst;
  • de stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor haar continuïteit;
  • om de doelen te kunnen verwezenlijken zullen fondsen worden geworven en kunnen donaties worden gedaan aan de stichting.

DC News & Updates

Aanmelden of afmelden

captcha 

Volg DC Foundation

FacebookLinkedInTwitter